บริษัทรับงานวิจัย R&D/Microcontroller/ชุดควบคุม/เขียนโปรแกรม
โดยงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ งานชิ้นเดียว ใช้เวลาทำต้นแบบให้ทดสอบภายใน3-7 วัน ต้นแบบราคาเริ่มต้นที่ 1500฿(ขึ้นอยู่กับงาน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail
ขอความกรุณาอ่านข้อความส่วนนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ
สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของวันพุธ,ศุกร์ มูลค่าสินค้ารวมต่ำกว่า 5000 บาท ไม่มีบริการรับสินค้าเองที่บริษัทให้สั่งซื้อ online เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเมนู How to buy
   
Price: 169.00฿
Availability: Out Of Stock & Coming soon
Weight: 0.00 g
Model: Arduino
Product categories: Development Board
AVR
Arduino บอร์ด
Like to Facebook:

This DFRobot LCD Keypad Shield (male pin connector) for Arduino comprises a 16x2 blue LCD display and 6 momentary pushbuttons, from left to right, SELECT, LEFT, UP, DOWN, RIGHT and RESET. The shield can be directly plugged onto an Arduino Duemilanove board, making soldering or fly-wiring for connection unnecessary. Pins 5, 6, 7, 8 and 9 are used as the interface to the LCD. The shield operates at 5V.

Features:

  • A 16x2 blue LCD 
  • Adjustable contrast 
  • Laminated design and easy to expand 
  • Using modified LCD4Bit Interface

Modified LCD4Bit Interface:

  • In order to preserve the SPI port for future use, the Digital IO pins DB7-10 and pin11& pin 12 used in the original LCD4Bit library have been moved to DB4-7 and pin 8 & pin 9 respectively.


Keypad:

  • The keypad consists of 5 pushbuttons — SELECT, LEFT, UP, DOWN and RIGHT plus a RESET button. To save the digital IO pin resource, the keypad interface only uses one ADC channel. The key value is read through a 5 stage resistor voltage divider. When a key is pressed, the ADC reads the voltage value through the voltage divider; then the voltage value is compared to the voltage value threshold stored in an array to identify which key has been pressed.

Datasheets:

Library:

LCD Keypad Shield
Click to enlarge

  Categories

  CMS Categories

 Login


 

  Information

  Live Chat