บริษัทรับงานวิจัย R&D/Microcontroller/ชุดควบคุม/เขียนโปรแกรม
โดยงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ งานชิ้นเดียว ใช้เวลาทำต้นแบบให้ทดสอบภายใน3-7 วัน ต้นแบบราคาเริ่มต้นที่ 1500฿(ขึ้นอยู่กับงาน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail
ขอความกรุณาอ่านข้อความส่วนนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ
สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของวันพุธ,ศุกร์ มูลค่าสินค้ารวมต่ำกว่า 5000 บาท ไม่มีบริการรับสินค้าเองที่บริษัทให้สั่งซื้อ online เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเมนู How to buy

  Signal, Sound

Signal, Sound

Signal, Sound
 สร้างเสียงสัญญาณ เสียงดนตรี และเสียงสัตว์

  • Future Kit รหัสลงท้ายด้วย K เป็น ชุดคิท ต้องบัดกรี        เช่น  FK101   MXK043
  • FKxxx and MXKxxx series require assembly
  •  Future Kit รหัสลงท้ายด้วย A เป็นชุดประกอบสำเร็จ        เช่น  FA101   MXA043
  • FAxxx and MXAxxx series not require assembly

 

Sort By:
 
FK267 เสียงเพลงวันคริสต์มาส ( Jingle bell ) พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
JINGLE BELL SONG ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทาง...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 75.00฿  Add
FK202 วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
COW VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิต...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK204 วงจรเสียงสิงห์โต IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
LION VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิต...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK203 วงจรเสียงสุนัขหอน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
WOLF VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิต...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK205 วงจรเสียงไดโนเสาร์ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
DINOSAUR VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางด...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK206 วงจรเสียงช้าง IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
ELEPHANT VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางด...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK207 วงจรเสียงสุนัขเห่า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
DOG BARKING VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทา...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK208 วงจรเสียงไก่ขัน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
COCK VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิต...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK210 วงจรเสียงแกะ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
SHEEP VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิ...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK211 วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
HORSE VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิ...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK212 วงจรเสียงเสือ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
TIGER VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิ...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add
FK214 วงจรเสียงกบ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง(ยังไม่ประกอบลง PCB/require assembly)
FROG VOICE ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม English manual วงจรเสียงต่างๆ จากชิพไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทางดิจิต...
Read more
Stock Out Of Stock & Coming soon
Price 99.00฿  Add