บทความ การโปรแกรมเข้าสู่ MCU ด้วย EC Bootloader ผ่านทาง Hyperterminal 1K Xmodem
บริษัทรับงานวิจัย R&D/Microcontroller/ชุดควบคุม/เขียนโปรแกรม
โดยงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ งานชิ้นเดียว ใช้เวลาทำต้นแบบให้ทดสอบภายใน3-7 วัน ต้นแบบราคาเริ่มต้นที่ 1500฿(ขึ้นอยู่กับงาน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail
ขอความกรุณาอ่านข้อความส่วนนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ
สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของวันพุธ,ศุกร์ มูลค่าสินค้ารวมต่ำกว่า 5000 บาท ไม่มีบริการรับสินค้าเองที่บริษัทให้สั่งซื้อ online เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเมนู How to buy

  การโปรแกรมเข้าสู่ MCU ด้วย EC Bootloader ผ่านทาง Hyperterminal 1K Xmodem

            สำหรับหัวข้อนี้เป็นการอธิบายถึงการโปรแกรมเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย UART Bootloader ของบริษัท อีซี อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์ จำกัด ที่จัดเตียมไว้ให้สำหรับบอร์ดทดลองที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไม่มี bootloader ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Hyperterminal โดยตั้งค่า serial เป็น Bit per second 115200, Data bit 8, Parity none, Stop bit 1, Flow control none. โดยต้องเลือก COM port ให้ตรงกับที่ใช้งานดังรูปที่ 12. เริ่มเข้าสู่ EC.in.th Bootloader mode ของบอร์ดทดลองโดยกดปุ่ม Load ค้างไว้ แล้วกด Reset จากนั้นปล่อยปุ่ม Reset แล้วจึงปล่อยปุ่ม Load ดังรูปที่ 23. เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าสู่ EC.in.th Bootloader mode แล้วจะปรากฏข้อความดังรูปที่ 34. ให้เลือกส่ง .HEX ไฟล์ไปที่บอร์ดทดลองโดยไปที่เมนู Transfer-> Send File… ด้วยโปรโตคอล Xmodem 1K5. เมื่อกด Send แล้วที่ตัวบอร์ดทดลองต้องกดปุ่ม Load ด้วยหนึ่งครั้งเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับข้อมูลและโปรแกรมลงสู่บอร์ดทดลอง โดยเมื่อโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ไมโครคอนโทรเลอร์จะเริ่ม run โปรแกรมที่ได้โหลดลงไป เป็นอันเสร็จสิ้นการโหลดโปรแกรม

Please visit to webboard topic=289 for ask more infomation

สามารถสอบถามข้อมูล และ ถาม/ตอบ ปัญหาได้ที่นี่
โดยเนื้อหาของบทความจะอยู่ที่
http://www.ec.in.th/index.php?route=cms/article&path=2&article_id=6

  Categories

  CMS Categories

 Login


 

  Information

  Live Chat