บทความ การโปรแกรมเข้าสู่ MCU ด้วย EC Bootloader ผ่านทาง Tera Term 1K Xmodem
บริษัทรับงานวิจัย R&D/Microcontroller/ชุดควบคุม/เขียนโปรแกรม
โดยงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ งานชิ้นเดียว ใช้เวลาทำต้นแบบให้ทดสอบภายใน3-7 วัน ต้นแบบราคาเริ่มต้นที่ 1500฿(ขึ้นอยู่กับงาน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail
ขอความกรุณาอ่านข้อความส่วนนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ
สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของวันพุธ,ศุกร์ มูลค่าสินค้ารวมต่ำกว่า 5000 บาท ไม่มีบริการรับสินค้าเองที่บริษัทให้สั่งซื้อ online เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเมนู How to buy

  การโปรแกรมเข้าสู่ MCU ด้วย EC Bootloader ผ่านทาง Tera Term 1K Xmodem

            สำหรับหัวข้อนี้เป็นการอธิบายถึงการโปรแกรมเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย UART Bootloader ของบริษัท อีซี อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์ จำกัด ที่จัดเตียมไว้ให้สำหรับบอร์ดทดลองที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไม่มี bootloader ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Tera Term โดยตั้งค่า serial เป็น Bit per second 115200, Data bit 8, Parity none, Stop bit 1, Flow control none. โดยต้องเลือก COM port ให้ตรงกับที่ใช้งานดังรูปที่ 1


2. เริ่มเข้าสู่ EC.in.th Bootloader mode ของบอร์ดทดลองโดยกดปุ่ม Load ค้างไว้ แล้วกด Reset จากนั้นปล่อยปุ่ม Reset แล้วจึงปล่อยปุ่ม Load ดังรูปที่ 2


3. เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าสู่ EC.in.th Bootloader mode แล้วจะปรากฏข้อความดังรูปที่ 3


 4. ให้เลือกส่ง .HEX ไฟล์ไปที่บอร์ดทดลองโดยไปที่เมนู File->Transfer->XMODEM-> Send… ด้วยโปรโตคอล Xmodem 1K


5. เมื่อกด Send แล้วที่ตัวบอร์ดทดลองต้องกดปุ่ม Load ด้วยหนึ่งครั้งเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับข้อมูลและโปรแกรมลงสู่บอร์ดทดลอง โดยเมื่อโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ไมโครคอนโทรเลอร์จะเริ่ม run โปรแกรมที่ได้โหลดลงไป เป็นอันเสร็จสิ้นการโหลดโปรแกรม

Please visit to webboard topic=290 for ask more infomation

สามารถสอบถามข้อมูล และ ถาม/ตอบ ปัญหาได้ที่นี่
โดยเนื้อหาของบทความจะอยู่ที่
http://www.ec.in.th/index.php?route=cms/article&path=2&article_id=7

  Categories

  CMS Categories

 Login


 

  Information

  Live Chat