บทความทางด้าน Embedded
บริษัทรับงานวิจัย R&D/Microcontroller/ชุดควบคุม/เขียนโปรแกรม
โดยงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ งานชิ้นเดียว ใช้เวลาทำต้นแบบให้ทดสอบภายใน3-7 วัน ต้นแบบราคาเริ่มต้นที่ 1500฿(ขึ้นอยู่กับงาน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail
ขอความกรุณาอ่านข้อความส่วนนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ
สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของวันพุธ,ศุกร์ มูลค่าสินค้ารวมต่ำกว่า 5000 บาท ไม่มีบริการรับสินค้าเองที่บริษัทให้สั่งซื้อ online เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเมนู How to buy

  บทความทางด้าน Embedded

2012-10-21 21:44:59

สำหรับบทความนี้เป็นการแนะนำการทำ php web server ด้วย MK802 และ Apache2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนบทความการอ่านเขียนพอร์ท usb to rs232 ด้วย php ในบทความต่อไป 1. เตรียม microSD card ที่ได้ลง Lubuntu 12.0.4 ไว้แล้วและใส่เข...

2012-10-19 01:07:05

1. เตรียม microSD card ที่ได้ลง Lubuntu 12.0.4 ไว้แล้วและใส่เข้าไปใน socket microSD ของ MK802 2. ต่ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นดังรูป 3. ต่อ adapter เข้าไปที่ MK802 เพื่อเป็นการเปิดเครื่อง 4. รอสักประมาณ 30 วินาทีจึงจะปรากฎ...

2012-09-20 14:00:18

สำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์แบบเข้าใจง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางไฟฟ้าอยู่บ้างสามารถนำโซลาเซลล์ไปต่อใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยจะแสดงการอธ...

2012-09-16 22:22:39

สำหรับบทความนี้เป็นการแนะนำการใช้งานบอร์ด Arduino สร้างเป็นเว็บเซิฟเวอร์โดยจะต้องเชื่อมต่อกับ ENC28J60 Ethernet Module ผ่าน SPI port ซึ่งการสร้างเป็นเว็บเซิฟเวอร์นั้นได้นำซอร์สโคดมาจาก https://github.com/jcw/ethercar...

2012-09-15 21:43:55

สำหรับบทความนี้เป็นการแนะนำการใช้บอร์ด Arduino อ่านค่า RFID tag ซึ่งบอร์ด Arduino จะต่อเข้ากับตัว RFID reader module 125khz ผ่านทาง SortwareSerial ของบอร์ด ส่วนการต่ออุปกรณเข้ากับ RFID reader module 125khz ให้ต่ออย่างระมัดระรังเพร...

2012-09-15 13:31:22

สำหรับบทความนี้เป็นการแนะนำการใช้บอร์ด Arduino วัดค่า pH ของน้ำด้วย pH sensor kits โดย บอร์ด Arduino จะต่อเข้ากับตัว pH sensor module ผ่านทาง SortwareSerial ของบอร์ดส่วนการต่ออุปกรณเข้ากับ pH sensor module ให้ต่ออย่างระมัดระว...

2012-09-13 03:05:53

สำหรับบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการวัดอัตราการไหลของน้ำด้วย Flow sensor และบอร์ด Arduino โดย Flow sensor ที่ใช้งานนั้นจะให้สัญญาณ output ออกมาเป็นความถี่ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้้ำ สำหรับ Fl...

2012-09-12 02:06:24

สำหรับบทความนี้เป็นการใช้งาน bluetooth module เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในแบบ Loopback เพื่อทดสอบการทำงานของ bluetooth module ในโหมด slave mode โดยข้อมูลจะส่งผ่านโปรแกรม hyperterminal ผ่าน COM port ของบลูทูธโมดูล ซึ่งข้อมูล...

2012-09-06 21:40:49

การใช้งาน FreqMeasure Library (วัดความถี่) สำหรับบอร์ด Arduino  1. Hardware requirement บอร์ดทดลองและ PIN ที่สามารถใช้กับไลบรารี่นี้ได้มีดังนี้ Board Frequency Input Pin Pins Unusable with analogWrite() Arduino Uno 8 9, 10 ...

2012-09-06 16:27:48

สำหรับบทความนี้เป็นการแนะนำการเพิ่มไลบรารี่ให้กับ Arduino IDE ซึ่งไลบรารี่ที่จะเพิ่มนั้นนำมาจาก http://www.pjrc.com/teensy/  โดยเป็นไลบรารี่เกี่ยวกับการวัดและนับความถี่ ซึ่งขั้นตอนการเพิ่มไลบรา...

2012-09-02 21:48:11

1. เปิดโปรแกรม Arduino ที่ได้โหลดมาจาก http://arduino.cc/en/Main/Software 2. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วจะพบกับหน้าต่างของ IDE ดังรูป 3. ไปที่ Tools->Board แล้วเลือกให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน สำหรับ Arduino UNO R3 ให้เลือกบอร์ด Arduin...

2012-09-01 15:00:17

1. อธิบายการใช้งานเบื้องต้น ตัว RFID Reader module ตัวนี้ใช้กับ RFID tag ความถี่ 125Khz (EM card , EM compatible card ,EM4100\4102)  การใช้งานจะมีอยู่สองโหมดเท่านั้นคือ 1.ส่งข้อมูลต่อเนื่องผ่าน UART Protocol เมื่อ Tag อยู่ในระยะที่สาม...

  Categories

  CMS Categories

 Login


 

  Information

  Live Chat