บริษัทรับงานวิจัย R&D/Microcontroller/ชุดควบคุม/เขียนโปรแกรม
โดยงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ งานชิ้นเดียว ใช้เวลาทำต้นแบบให้ทดสอบภายใน3-7 วัน ต้นแบบราคาเริ่มต้นที่ 1500฿(ขึ้นอยู่กับงาน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail
ขอความกรุณาอ่านข้อความส่วนนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ
สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของวันพุธ,ศุกร์ มูลค่าสินค้ารวมต่ำกว่า 5000 บาท ไม่มีบริการรับสินค้าเองที่บริษัทให้สั่งซื้อ online เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเมนู How to buy

  Terms & Conditions

1. สินค้าประเภทชุดคิท

Future Kit รหัสลงท้ายด้วย K เป็น ชุดคิทต้องบัดกรี เช่น FK101 MXK043
FKxxx and MXKxxx series require assembly
Future Kit รหัสลงท้ายด้วย A เป็นชุดประกอบสำเร็จ เช่น FA101 MXA043
FAxxx and MXAxxx series not require assembly

2. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน ยกเว้นความผิดพลาดจากการจัดส่ง หรือ สินค้าผิดพลาด/เสียหายจากการผลิต

3. การรับประกันสินค้าเนื่องจากทางร้านได้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟ้ฟ้า ทางร้านจะรับประกันเฉพาะความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น หากนำไปใช้งานแล้วเกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการประกันในสินค้านั้นๆ แต่ทางร้านจะซ่อมให้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้า

4. ใส่ชื่อ/ที่อยู่ผิด/ไม่ถูกต้อง/ตกหล่น/รายละเอียดไม่ชัดเจน และมีการตีกลับจากไปรษณีย์มายังบริษัท หากต้องการให้ส่งสินค้ากลับไปอีกครั้งจะต้องชำระเงินค่าจัดส่งใหม่

5. เมื่อไปรษณีย์นำส่งตามที่อยู่แล้วไม่มีผู้รับของ ผู้ซื้อจำเป็นต้องไปรับเองภายใน 7 วันที่ไปรษณีย์ปลายทางไม่เช่นนั้นสิ่งของจะตีกลับมายังบริษัทและเข้าเงื่อนไขในข้อ 4.

6. สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ทางร้านจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยจะขอเลขบัญชีผ่านทาง e-mail เท่านั้น

7. สินค้าจะส่งออกจากร้านในทุกวันพุธและศุกร์ในช่วงบ่าย โดยต้องแจ้งโอนเงินให้แล้วเสร็จก่อน 8.00น. ของรอบส่งของวันพุธ,ศุกร์ 

8. การจ่ายผ่าน paypal ต้องจ่ายในอัตราของลูกค้าต่างประเทศ จะมาโวยวายภายหลังไม่ได้เนื่องจากก่อนชำระเงินได้แสดงจำนวนเงินให้เห็นในหน่วย USD แล้ว

9. โดยปกติ Order จะมีอายุ 2-3 วันแต่ถ้า Order ที่สินค้ามีปริมาณน้อยและมีความต้องการสินค้ามาก หากไม่แจ้งโอนเงินจะมีอายุเพียง 1 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะถูกยกเลิก เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่ต้องการสินค้าได้มีโอกาสในการสั่งซือ

10. การแก้ไขใบกำกับภาษีเนื่องจากความผิดผลาดของผู้ซื้อมีค่าใช้จ่าย 100 บาท (ค่าดำเนินการ 50 + EMS 50 บาท) โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่มีการออกใบเสร็จให้และต้องแจ้งทางเมล์ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า และต้องส่งเอกสารตัวจริงกลับมาที่บริษัททั้งหมด 

11. การสั่งซื้อทาง Internet และแจ้งโอนเงินทางแฟ็กซ์ หากไม่ระบุ Order ID ในใบแจ้งโอนจะถือว่าไม่ได้แจ้งโอนเงิน

 

  Categories

  CMS Categories

 Login


 

  Information

  Live Chat